Be aware of 'accidental managers'

The data is alarming – UK only has currently an estimated 2.4 million untrained ‘accidental managers’ on its labour market (4 out of 5 employees have been promoted because they are good at their job, but lack specific management training and skills to lead people).

Poor leadership costs UK employers around £84 billion a year (OECD) and the CMI predicts that its labour market will need 1.9 million new leaders by 2024! It is not a surprise that developing next generation of leaders is one of the top priorities for organizations in 2019/2020, second only to digital transformation.

[PL] Dane są alarmujące – tylko w Wielkiej Brytanii szacuje się, że pracuje ok. 2,4 miliona niewyszkolonych „przypadkowych menedżerów” (4 na 5 pracowników zostało awansowanych ponieważ są dobrzy w swojej pracy, ale brakuje im specjalistycznych szkoleń i umiejętności dot. zarządzania ludźmi).

Słabe przywództwo kosztuje brytyjskich pracodawców około 84 miliardy funtów rocznie (OECD), a CMI przewiduje, że do 2024 r. tamtejszy rynek pracy będzie potrzebował 1,9 miliona nowych liderów! Nie dziwi zatem fakt, że rozwój nowej generacji liderów jest jednym z głównych priorytetów firm na 2019/2020, ustępując jedynie transformacji cyfrowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.